☞ Produkty na stránke mavit.sk sú určené len pre maloobchodných partnerov a firmy zaoberajúce sa týmto sortimentom. ☜ 

Panel používateľa

SILIPHOS chemická úprava pitnej vody

Pridané: 22.2.2018 15:17:38 Počet zobrazení: 6862

22 Február 2018

Máte problém s tvrdou vodou? Poznáme jednoduché a rýchle riešenie SILIPHOS chemická úprava vody. Vhodné na pitnú vodu.

SILIPHOS chemická úprava pitnej vody

SILIPHOS je univerzálnym riešením, pomôže ušetriť energetické náklady v každej firme, v každej domácnosti.

Čo je Siliphos a ako pracuje:

Siliphos je jednoduché a lacné riešenie, ktoré ochráni ohrev vody vo vašom dome pred vodným kameňom a hrdzou v ohrievači, práčke, umývačky riadu, na batériach, záchodových misách, sprchovej ružici a na obkladačkách. Použitím na jednom mieste ochránite všetky ohrozené miesta!!!

Siliphos je špecialna zmes fosfátov a kremičitanov vo forme sklovitých priehľadných guličiek, ktoré sa nasypú do prietočnej nádoby umiestnenej v centrálnom prívode vody do bytu či domu.

Svojou chemickou skladbou a komplexným charakterom zabraňuje:
- usádzaniu solí vápnika a horčíka (vodného kameňa) na vnútorných stenách
potrubí,vonkajších stenách vyhrievacích telies;
- korózii vnútorných stien potrubí a vonkajších stien vyhrievacích telies

 Siliphos pôsobí preventívne tak, že na vnútornom povrchu potrubia a vonkajšom povrchu vyhrievacích telies vytvorí veľmi tenkú vrstvičku fosfátu. Tá zamedzí usádzaniu vodného kameňa a korózii.

 

Zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách a v potrubí a ich korózii;

Ošetruje už postihnuté rozvody a zariadenia tým,že postupne odstraňuje už vytvorené nánosy vodného kameňa a nánosy korózie.

Pôsobí preventívne, na kovovom povrchu vyhrievacích telies a potrubí a tak sa zamedzí tvorbe nánosov.

Použitie:

Siliphos sa nasype do prietočného zariadenia, a dá sa použiť v takmer každom rozvode pitnej vody. Nepotrebuje elektrický prúd a dopľňanie náplne je absolútne jednoduché.

Siliphos sa predáva ako filtračná vložka alebo sa dajú kúpiť samostatné guličky v sáčku.

 

Úprava teplej vody so Siliphosom


Siliphos je určite najlepší prostriedok na zabránenie tvorby vodného kameňa a hrdzavenia v prietočných systémoch – pri ohreve vody. Skutočnosť, že je najlepší, potvrdzujú teplárenské spoločnosti v Nitre, Prešove, Piešťanoch a v ďalších mestách, kde je veľmi tvrdá voda a kde odstránili magnety, elektromagnety a polarizátory ako úplne neúčinné. Používajú Siliphos.

Siliphos zároveň zabraňuje tvorbe vodného kameňa aj hrdzaveniu. Siliphos účinne odstraňuje staré nánosy v potrubí a na vyhrievacích telesách.

Siliphos zaručene ochráni ohrievač vody pred vodným kameňom alebo hrdzavením, nebude treba žiadne chemické čistenie, predĺži sa životnosť zariadenia. Hlavným prínosom Siliphosu je výrazná úspora energetických nákladov. Vodný kameň, alebo inkrusty hrdze pôsobia ako izolant prestupu tepla. V lokalitách s tvrdou vodou sa jedná až o 30%‐né úspory. V prípade ak si konečný užívateľ nechá namontovať prietočné zariadenie so Siliphosom na hlavný vstup studenej vody ochráni pred vodným kameňom, alebo hrdzou si aj ostatné zariadenia ako sú: pračka, umývačka riadu, batérie, masážne a vírivé vane, keramické obklady. Pre majiteľa rodinného domu sa jedná o zaručenú úsporu minimálne 150 € ročne.

Siliphos je nemecký výrobok a má súhlas Hlavného hygienika SR pre použitie pre pitné vody. V celej Európe je tak isto odsúhlasený a používa sa už viac ako 35 rokov. Na Slovensku používajú Siliphos aj vodárenské spoločnosti na ošetrovanie rozvodov pitnej vody
 

Efekty:
Ochrana systémov rozvodu vody.
Prevencia proti hrdzavej vode a zanášaniu potrubia vodným kameňom.
Šetrenie nákladov na opravy a výmeny potrubí, výmenníkových staníc a batérií.
Šetrenie energie na ohrev vody.
Úspora finančných nákladov.
Predĺženie životnosti zariadení.

 

Konkrétne aplikácie:
Tvrdá voda

Ak používaná voda je tvrdá (75% územia Slovenska), pri jej ohreve sa tvoria usadeniny vodného kameňa, ktoré znižujú prietok a výrazne zhoršujú prestup tepla pri jej ohreve. Na prívodné potrubie do celého objektu sa nainštaluje prietočná nádoba (veľkosť závisí od prietoku) v ktorej sú nasypané guličky Siliphosu.
Mäkká voda
Mäkká, alebo tzv. „hladná voda“ sa vyskytuje asi na 15% územia Slovenska. Pretože obsahuje mini-málne množstvo minerálnych látok je veľmi agresívna voči kovom a spôsobuje koróziu. Z vodovodu vyteká „hrdzavá“ voda. Siliphos vytvorí na vnútornej stene potrubia mikroskopickú vrstvu, ktorá zabráni vode pôsobiť korozívne.
Príprava teplej vody
V obytných domoch sa inštalujú spoločné výmenníkové stanice, v ktorých sa ohrieva pitná voda na vodu teplú. Príprava TÚV v jednom výmenníku pre celý objekt je jednoznačne ekonomicky prospešná. Očakávaná úspora sa ale po krátkom čase stratí, ak sa výmenník zanesie vrstvou vodného kameňa. V prvom rade sa výrazne zhoršia parametre prestupu tepla a na rovnaké množstvo TÚV sa spotrebuje o 20 – 40% viac horúcej vody, resp. pary ako v prípade ak sa vodný kameň netvorí. Ďalšie náklady sa prejavia v nutnosti častého čistenia trubiek, alebo dosiek výmenníka. Siliphos obmedzí alebo zabráni tvorbe vodného kameňa a u niektorých typov usadenín odstráni aj ten, ktorý sa už vytvoril.
Odstránenie hrdzavej vody
Aplikáciami vo vodárenských spoločnostiach, ktoré prevádzkujú verejné vodovody sa jednoznačne potvrdilo, že sa senzorické vlastnosti vody zlepšili už po niekoľkých týždňoch úpravy vody pomocou Siliphosu.

Ochrana zariadení v rodinných domoch a bytoch
Aj pre maloodberateľov vody je možné použiť jednoduché riešenie. Do rozvodu vody v šachte, alebo v stúpačke sa nainštaluje najmenšie zariadenie o objeme 0,5 litra, resp. 1 liter a Siliphos chráni ohrievač vody, rozvod, batérie, pračku, umývačku riadu. Prestanete nakupovať drahé tablety a super čistiace roztoky, pretože ich jednoducho nebudete potrebovať.

Porovnanie a výhody Siliphosu:
- Siliphos pôsobí pozitívne pre prakticky celú paletu používanej vody.
- Siliphos pôsobí zároveň proti vodnému kameňu aj hrdzi.
- Siliphos pôsobí preventívne a trvale chráni potrubia, výhrevné telesá a armatúry.
- Siliphos ako jediný zároveň odstraňuje aj staré usadeniny vodného kameňa.
- Siliphos je hygienicky neškodný a odsúhlasený ako nezávadný pre pitnú vodu.
- Aplikácia Siliphosu nepredstavuje žiaden nárast spotreby energie a vyžaduje si
len minimálnu obsluhu pri dopĺňaní prietočných zariadení.
- Spotreba Siliphosu je veľmi nízka. Jeden kilogram ošetrí 400 m3 vody.

 

NÁKLADY NA SILIPHOS SÚ VÝRAZNE NIŽŠIE AKO ZMÄKČENIE VODY SILIPHOS
ZACHOVÁ VO VODE POTREBNÉ MINERÁLY

Ekonomické zhodnotenie:
Jeden kilogram Siliphos-u ošetrí 400 000 litrov vody.
Priemerná denná spotreba vody na pitné účely a hygienu je približne 80 litrov na osobu a deň. Ročná spotreba vody na osobu je približne 30 000 litrov. Z toho vychádza spotreba menej ako 75 gramov Siliphosu na osobu a rok. V číselnom vyjadrení sa jedná o náklad menej ako 1,50 € na osobu a rok.

Ak sa preráta spotreba energie na ohrev TÚV a pri kalkulácii úspory týchto nákladov na priemernych 10 – 20 % je návrat investície do inštalovania prietočného zariadenia so Siliphosom prakticky okamžitý.
Spotreba „zmäkčovačov“ vody do pračiek a umývačiek riadu, čistiacich prostriedkov na batérie, keramické obklady a sanitárne zariadenia stojí mesačne určite viac ako náklad na Siliphos za rok.
Siliphos vám ušetrí niekoľko sto € ročne.
Siliphos® je ochranná známka výrobcu, firmy BKG Water Solutions GmbH, Ludwigshafen/Rh., Spolková Republika Nemecko.
Jedine pod týmto označením je schválený Úradom verejného zdravotníctva SR na použitie pre pitnú vodu.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie