VÝPREDAJ

DLŽNÍCI

Každej firme sa občas stane, že sa stane obeťou podvodníkov, ktorý zneužijú dobrú vieru dodávateľa. Stáva sa to aj nám.

 

Naša firma spolupracuje s firmou:

 

EXACT INTERNATIONAL,Dunajské nábrežie č.14, Komárno 945 01 s ktorou máme veľmi dobré skúsenosti.

 

IČO:46 782 117

 

http://www.exactint.com

 

 

  Na tejto stránke zverejňujeme firmy a podnikateľov, ktoré neplatia svoje záväzky po lehote splatnosti viac ako 60 dní. Aj napriek našej veľkej trpezlivosti a snahe sa dohodnúť sme od nich peniaze zatiaľ nevideli.

 

Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní o spolupráci či nadviazaní obchodných vzťahov s takýmito firmami.

 

ASTRASTAV s.r.o     DLH -   1479,12eur   - na danú firmu sme podali trestné oznámenie vo veci podvodu.